สยามนิรมิตโชว์

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งซิลเวอร์-โชว์เท่านั้น

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งซิลเวอร์-โชว์เท่านั้น สยามนิรมิตหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดโปรดักชั่นเวทีในโลกกว่า 100 นักแสดงและเครื่องแต่งกาย 500 เทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจและรัฐของเทคโนโลยีศิลปะสนุกกับการแสดงในโรงละครที่นั่งสุดหรู 1740 แสดงที่งดงามแนะนำศิลปะ ของไทย และมรดกทางวัฒนธรรมที่มี ที่โดดเด่นสนุกสนานแสดงมืออาชีพผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังราชอาณาจักร สยามในการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแ...

1,400 บาท
ต่อจำนวนผู้ใหญ่
1,300 บาท
ต่อจำนวนเด็ก

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งโกลด์ซีท-โชว์เท่านั้น

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งโกลด์ซีท-โชว์เท่านั้น สยามนิรมิตหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดโปรดักชั่นเวทีในโลกกว่า 100 นักแสดงและเครื่องแต่งกาย 500 เทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจและรัฐของเทคโนโลยีศิลปะสนุกกับการแสดงในโรงละครที่นั่งสุดหรู 1740 แสดงที่งดงามแนะนำศิลปะ ของไทย และมรดกทางวัฒนธรรมที่มี ที่โดดเด่นสนุกสนานแสดงมืออาชีพผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังราชอาณาจักร สยามในการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแ...

1,600 บาท
ต่อจำนวนผู้ใหญ่
1,500 บาท
ต่อจำนวนเด็ก

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งแพลตตินั่ม-โชว์เท่านั้น

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งแพลตตินั่ม-โชว์เท่านั้น สยามนิรมิตหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดโปรดักชั่นเวทีในโลกกว่า 100 นักแสดงและเครื่องแต่งกาย 500 เทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจและรัฐของเทคโนโลยีศิลปะสนุกกับการแสดงในโรงละครที่นั่งสุดหรู 1740 แสดงที่งดงามแนะนำศิลปะ ของไทย และมรดกทางวัฒนธรรมที่มี ที่โดดเด่นสนุกสนานแสดงมืออาชีพผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังราชอาณาจักร สยามในการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่า...

1,900 บาท
ต่อจำนวนผู้ใหญ่
1,900 บาท
ต่อจำนวนเด็ก

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งซิลเวอร์–โชว์ บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งซิลเวอร์–โชว์ บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ สยามนิรมิตหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดโปรดักชั่นเวทีในโลกกว่า 100 นักแสดงและเครื่องแต่งกาย 500 เทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจและรัฐของเทคโนโลยีศิลปะสนุกกับการแสดงในโรงละครที่นั่งสุดหรู 1740 แสดงที่งดงามแนะนำศิลปะ ของไทย และมรดกทางวัฒนธรรมที่มี ที่โดดเด่นสนุกสนานแสดงมืออาชีพผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังราชอาณาจักร สยามในการแสดงที่น่าตื่นตาตื่...

1,650 บาท
ต่อจำนวนผู้ใหญ่
1,650 บาท
ต่อจำนวนเด็ก

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งโกลด์ซีท-โชว์ บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งโกลด์ซีท-โชว์ บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ สยามนิรมิตหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดโปรดักชั่นเวทีในโลกกว่า 100 นักแสดงและเครื่องแต่งกาย 500 เทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจและรัฐของเทคโนโลยีศิลปะสนุกกับการแสดงในโรงละครที่นั่งสุดหรู 1740 แสดงที่งดงามแนะนำศิลปะ ของไทย และมรดกทางวัฒนธรรมที่มี ที่โดดเด่นสนุกสนานแสดงมืออาชีพผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังราชอาณาจักร สยามในการแสดงที่น่าตื่นตาต...

1,850 บาท
ต่อจำนวนผู้ใหญ่
1,850 บาท
ต่อจำนวนเด็ก

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งแพลตตินั่ม-โชว์ บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์

สยามนิรมิตโชว์ ที่นั่งแพลตตินั่ม-โชว์ บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ สยามนิรมิตหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดโปรดักชั่นเวทีในโลกกว่า 100 นักแสดงและเครื่องแต่งกาย 500 เทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจและรัฐของเทคโนโลยีศิลปะสนุกกับการแสดงในโรงละครที่นั่งสุดหรู 1740 แสดงที่งดงามแนะนำศิลปะ ของไทย และมรดกทางวัฒนธรรมที่มี ที่โดดเด่นสนุกสนานแสดงมืออาชีพผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังราชอาณาจักร สยามในการแสดงที่น่าตื่นตาต...

2,150 บาท
ต่อจำนวนผู้ใหญ่
2,150 บาท
ต่อจำนวนเด็ก